Skandinavisk jätte inom billogistik skapas

Autolink, Skandiatransport, Scandinavian Motortransport och Dansk Motortransport vill stärka sin position på den hårt pressade marknaden.

Företagen är idag verksamma inom billogistik i bland annat Sverige, Danmark och Norge. De transporterar importerade bilar, med lastbil eller tåg, till återförsäljare. Men konkurrensen är hård och marginalerna är ofta små. Med den nya fusionen ska verksamheten förhoppningsvis få en bättre lönsamhet och större marginaler. Något nytt namn på det nya företaget har ännu inte presenterats.

Fusionen möjliggör också att kraven på miljövänliga lastbilar, logistiklösningar, IT-system och processer kan tillgodoses bättre. Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt och den höga kompetensen i företagen ska även fortsättningsvis tas tillvara på och användas för att effektivisera verksamheterna. Tillsammans har de redan identifierat flera förbättringar som kan ge positiva effekter både på miljö, leveransprecision och ekonomi.

- Det ska bli oerhört spännande att tillsammans med våra duktiga medarbetare vara med och förändra billogistiken i Skandinavien, säger Mats Eriksson, CEO i Skandiatransport och Motortransport.

- För oss på Södertälje Hamn kommer verksamheten fortsätta som vanligt, säger Erik Froste, vd Södertälje Hamn. Det är flera bra företag som nu kommer att bli ett stort. Men vi välkomnar dem som vanligt här på Södertälje Hamn.

« Tillbaka