Stor efterfrågan på Neste RMB

Sedan årsskiftet har Neste distribuerat lågsvavligt fartygsbränsle till kunder i Stockholmsregionen. När snart halva året har gått konstateras att efterfrågan ökar stadigt.

Vi har tidigare berättat om det, för Sverige, nya lågsvavliga bränslet Neste RMB som enkelt kan ersätta mindre miljövänliga bränslen och därmed minska svavelutsläppen från fartyg. Från terminalen i Södertälje Hamn distribueras bränslet med tankbilar sedan ett knappt halvår tillbaka.

- Försäljningen har gått helt enligt plan och vi ser en stadig ökning i efterfrågan på vårt erbjudande, berättar Jacob Granqvist, Neste Marine Fuels and Services.

En av de främsta fördelarna med Södertälje är ex-pipe möjligheten som ger kunderna en fantastisk service. Ex-pipe betyder att bränslet levereras vid kaj direkt via rör från vår terminal. Dessutom är kvaliteten på det nya bränslet en bidragande faktor till den ökade efterfrågan.

- Även om det går väldigt bra för oss nu, tittar vi alltid på att vi kan göra saker och ting bättre. Därför är förbättringsarbete något vi ständigt arbetar med på olika plan. Just nu arbetar vi på att utöka vårt utbud i Sverige med en förnyelsebar bio-bunker produkt fortsätter Jacob Granqvist.

Neste väljer att skynda långsamt och koncentrerar sig främst på att etablera sig på ostkusten, med terminalen i Södertälje som utgångspunkt. Terminalen i Södertälje beräknas stå för cirka 10 procent av Nestes totala bunkerförsäljning. Men samtidigt som marknadsområdet vidgas i Sverige kartlägger Neste nya framtida marknader i Nordeuropa.

« Tillbaka