Studenter på yrkeshögskolor väljer Södertälje Hamn

Publicerad: 2018-12-11 13:24:48

Logistikstudenten Nina Mattisson tvekade inte då det var dags att välja praktikplats, Södertälje Hamn var hennes självklara val.

Det var under ett studiebesök som Nina Mattison fick upp ögonen för Södertälje Hamn. Hon hade nu hittat stället hon ville praktisera på när det var dags för den del av utbildningen, Lärande i arbetet (LIA) där kunskaperna förankras i verkliga lägen på logistikeffektiva företag.

Logistikutbildningen på Campus Telge är en heltidsutbildning och pågår under 3,5 termin. Förutom teoretiskt underlag gör även studenterna som går utbildningen ett antal studiebesök och som avslutning gör de praktik på en arbetsplats som de själva väljer.

Södertälje Hamn bjuder löpande in studenter från många olika program och inriktningar. Investeringar i hållbarhet, IT-system och moderna lösningar gör att Södertälje Hamn blir en intressant punkt för framtiden och för människorna som ska förvalta framtiden.

Varför valde du att förlägga din praktik på Södertälje Hamn?

Södertälje Hamn var mitt förstahandsval och eftersom de svarade snabbt på min ansökan så var det inget att fundera på.

Hur är Södertälje Hamn som arbetsplats?

Jag trodde det skulle vara svårt att komma in som tjej i ett mansdominerat yrke men jag konstaterade att det verkligen inte var så. Jag har fått ett fantastiskt bemötande.

Vad har du haft för arbetsuppgifter under din praktikperiod hos Södertälje Hamn?

Trafikkoordinator, planering för anlöp på Igelstakajen där det lossas bulk, fakturering, spindeln i nätet, kontakt med Söderenergi, lämpmaskinist samt fartygsmäklare för att bara nämna lite av allt jag gjort.

Har du stött på några utmaningar i ditt arbete?

Det tog ett tag att sätta sig in i verksamheten och komma igång på allvar men svårt var det inte. En del ord och specifika begrepp som används kände jag inte till så jag har fått be om översättning dom gånger jag inte förstått, alla är dock tillmötesgående och förklarar gärna när man frågar.

Behövde du mycket vägledning i början innan du kunde arbeta mer självständigt?

Det tog nog några veckor men efter att jag lärt mig behärska affärssystemet så rullade allting på väldigt bra. 

Känner du att du kan påverka logistikprocesser som du medverkar i?

Mycket, det känns som att folk värderar åsikter och kommer till lösningar tillsammans.

Kan du rekommendera Södertälje Hamn som praktikplats för framtida studenter?

Ja, verkligen.

Fakta

Lärande i arbetet (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats, cirka en fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA.

« Tillbaka