Sammanfattning 2016/2017

Viktiga händelser 2016 och prognoser för 2017

Över 120 000 hanterade fordon, en 40-procentig ökning av importerat byggnadsmaterial och ett utökat miljötillstånd att hantera upp till 2,2 miljoner ton bränsle. Nu sammanfattas det gångna året på Södertälje Hamn.

Det går bra för bilbranschen nu. 2016 ökade antalet fordon som hanterats i Södertälje Hamn för fjärde året i rad. Att hamnen dessutom lagt om sin hantering och placering av fordon har visat sig vara väldigt uppskattat av kunderna. Branschorganisationen BilSweden tror på ett starkt 2017.

- Förra årets volymer var så pass bra att vi inte riktigt vågar tro på en fortsatt ökning, säger Robert Tingvall, vd på Södertälje Hamn. Men når vi samma volymer som förra året vore det fantastiskt bra.

Stora satsningar i bränslehamnen
Den 8 februari 2016 blev det utökade miljötillståndet för att hantera upp till 2,2 miljoner ton bränsle godkänt. Det ger Södertälje Hamn goda möjligheter för framtida affärer när bränslehamnarna i Stockholm stängs ner. Bränslevolymerna ökade 2016 med drygt 20 procent.

Ökad import av byggmaterial
Affärsområdet container har inte återhämtat sig som önskat efter det stora fallet från 2012. Även de framtida prognoserna är ganska neutrala och förväntas ligga kvar på nuvarande volymer.

Något som däremot förväntas öka än mer är fast bulk. Stockholm är en region som växer och hamnen har de senaste åren hanterat mycket byggnadsmaterial i form av prefabricerade betongelement, husmoduler och annat infrastrukturmaterial till det snabbväxande Stockholm. Under 2016 ökade importen av byggnadsmaterial som betongelement och husmoduler med hela 40 procent.

- Materialet ankommer med fartyg och järnväg för att lastas om till lastbil innan det transporteras den sista biten till byggplatsen, berättar Robert. Vi bedömer att dessa volymer kan hanteras över hamnens kajer i många år framöver. Det ser vi mycket positivt på i framtiden.

« Tillbaka