Skadeanmälan

Vid händelse av skada eller brist som ni anser att Södertälje Hamn är ansvarig för.

För att kunna hantera ert ärende på ett effektivt sätt, är vi beroende av era uppgifter. Ju mer detaljerade uppgifter ni lämnar desto fortare kan vi hantera ärendet.

När vi mottagit er anmälan kommer vi att utreda ärendet och därefter kontakta er enligt de uppgifter som ni lämnar i formuläret.

Vi tillämpar de villkor som nämns i Sveriges Hamnars terminalbestämmelser.

* = obligatoriska fält