OP – Operativ avdelning

Telefon: 08-550 237 50

Journummer: 08-550 237 61  (kl. 16.00-07.00 samt helger)
Trosspassning: 08-550 237 62

E-post: trafik@soeport.se

OP/Kundsupport

OP / Kundsupport - planering fartyg och kaj 
Sven Söderman
08-550 237 52
sven.soderman@soeport.se

OP / Kundsupport - tullärenden
Emma Jörgensen
08-550 237 53
emma.jorgensen@soeport.se

OP / Kundsupport
vakant

OP / Ekonomi
Jenny Lif
08-550 213 68
jenny.lif@soeport.se

OP/Arbetsledning

OP / Chef personal och planering
Richard Bohman
08-550 237 69
richard.bohman@soeport.se

OP / Chef personal och planering
Martin Afrem
08-550 237 57
martin.afrem@soeport.se

OP / Produktionsplanering
Fredrik Andersson
08-550 237 48
fredrik.andersson@soeport.se

OP / Produktionsplanering
Johan Olsson
08-550 211 84
johan.olsson@soeport.se

Verksamhetssamordnare och brandskydd

Tommy Carlsson
08-550 212 35
tommy.carlsson@soeport.se