OP - Operativ avdelning

Telefon: 08-550 237 50

Journummer: 08-550 237 61  (kl: 16:00-07:00 samt helger)
Trosspassning: 08-550 237 62
trafik@soeport.se

OP / kundsupport

OP / kundsupport
Martin Afrem
08-550 237 57
martin.afrem@soeport.se

OP / kundsupport
Sven Söderman
08-550 237 52
sven.soderman@soeport.se

OP / kundsupport och fakturaärenden
Anna Lindgren
08-550 237 42
anna.lindgren@soeport.se

OP / kundsupport och tullärenden
Alice Rosvall
08-550 237 53
alice.rosvall@soeport.se

 

OP / arbetsledning

OP / arbetsledning produktion
Fredrik Andersson
08-550 237 48
fredrik.andersson@soeport.se

OP / arbetsledning produktion
Richard Bohman
08-550 237 69
richard.bohman@soeport.se

OP / arbetsledning produktion
Nina Mattisson
08-550 221 14
nina.mattisson@soeport.se 

 

OP / verksamhetssamordnare och brandskydd

Tommy Carlsson
08-550 212 35
tommy.carlsson@soeport.se