Om oss

Med närhet till infrastruktur, Stockholm och Mälardalen ligger Södertälje Hamn unikt placerad i en av Sveriges mest expansiva regioner.

Södertälje Hamn är ett helägt dotterbolag till Telge AB, som ägs av Södertälje kommun. För rederier, järnvägsoperatörer, speditörer, varuägare och åkerier är vi en effektiv och flexibel länk mellan sjö-, land- och järnvägstransporter i Mälardalsregionen. Lastning och lossning av fartyg, omlastning till och från bil/järnväg, magasinering och terminalhantering ingår i vår dagliga verksamhet. Vår tonvikt ligger på RoRo (Roll on/Roll off), containerhantering, flytande och fast bulk.

Verksamhetspolicy

Vi arbetar för att vara en effektiv, pålitlig och stark länk i transportkedjan med fokus på minsta möjliga negativa effekter på miljön. I praktiken innebär det att vi följer de lagar och förordningar som finns och att vi kontinuerligt arbetar med att förbättra och effektivisera verksamheten. Vi arbetar också aktivt för att våra egna, kunders och leverantörers verksamheter inom hamnområdet medför minsta möjliga negativa effekter på miljön.

Som arbetsgivare strävar vi alltid efter jämlikhet och att våra medarbetare inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall under arbetet. Mer information om koncernens miljö och arbetsmiljöarbete hittar du på Telges hemsida.

Kamerabevakning

Se syften och policy för kamerabevakning.

Certifiering

Sedan 2002 är Södertälje Hamn certifierat enligt ISO 14001:2015 och ISO-9001:2015, och i arbetsmiljö enligt AFS 2001:1, numera ersatt med ISO 45001:2018. Sedan 2008 är vi även AEO-certifierade av Tullverket vad gäller tullförenklingar, säkerhet och skydd.

Blanketter och information