Container

Vi har stor kapacitet att hantera containers. Vid våra kajer hanteras cirka 40 000 TEU varje år som lastas/lossas til/från fartyg/järnväg till/från bil för vidare transport ut i landet eller världen.

Med våra två mobilkranar har vi kapacitet att lyfta 100 respektive 45 ton.
Våra truckar, reach stackers och gaffeltruckar, har lyftkapacitet från 3 upp till 45 ton. Dagliga containertåg knyter oss samman med andra terminaler i Sverige.

Till priser längre ner på sidan >>

Värmelagring

Under vinterhalvåret värms vårt värmelagringsmagasin upp med miljövänlig fjärrvärme till några plusgrader. 

Strip & stuff

Strip, eller lossning av gods, innebär att vi transporterar den ankommande lastade containern till plats för hantering, lossar den och efter en kortare mellanlagring, efter avrop, lastar hamnen upp det lösa godset till bil.

Stuff, eller lastning av gods i containers, innebär att vi tar emot löst gods som ankommer med bil eller järnväg, hämtar avsedd container från tomdepå, lastar containern, surrar (vid behov) innehållet och lyfter containern till stacken för export.

Reparation och PTI

Reparation av skadade containers och Pre Trip Inspection (PTI) erbjuds av R AquaCenter AB.
Mobilnummer +46 70 750 7144 - Björn Andreasson
E-post: work@r-aquacenter.se

Tullinformation

Södertälje Hamn är AEO-certifierade, vilket innebär att vi är certifierade för tullhantering enligt EU-standard. Genom att förvara varor på tullager kan du lagra oförtullade varor utan tidsbegränsning. Under lagringstiden tas inte tull eller annan skatt ut. Och du kan lagra varor även om inte alla importrestriktioner är uppfyllda. Som exempel krävs det ingen importlicens för varorna så länge de ligger på tullager. Tullagret har öppet måndag-fredag, kl. 7-16.

Kontakta oss för mer information eller läs mer på Tullverkets hemsida.

DPE-status och gränskontrollstation

Södertälje hamn har DPE-status, vilket innebär att vi kan acceptera icke-animaliskt gods. Kontakta oss för information om rutiner och föreskrifter.

Planhyra och priser

Hyror utomhus för fyllda enheter/planhyra 2022

Importenheter Avgift dag 5- 6 Avgift fr.o.m. dag 7
Container / flak, storlek  < 40 ft 100 SEK/dag  200 SEK/dag
Container / flak, 40 ft och större 200 SEK/dag 400 SEK/dag

För importenheter är ankomstdag plus tre dagar hyresfria.

Exportenheter Avgift fr.o.m. dag 8
Container / flak, storlek  < 40 ft 200 SEK/dag
Container / flak, 40 ft och större 400 SEK/dag

För exportenheter är ankomstdag plus sex dagar hyresfria

Elanslutning av containers

In- och urkopplingsavgift 452 kr per enhet.
Elkostnad per kalenderdag, från första dagen, inkl. daglig kontroll, 270 kr/enhet och dygn.

Transporter inom hamnområdet

Till/från PTI område, kyl/fryscontainer, 390 kr/enhet.
Till/från reparationsområdet, 390 kr/enhet.

Transport och hantering av kontrollpliktigt gods enligt Livsmedelsverket

Kontrollpliktiga containers enligt Livsmedelsverkets direktiv, 352 kr/enhet.
Transport till DPE-område, 390 kr/enhet.
Stuveriarbetares tid vid DPE-station, inklusive 3 tons gaffeltruck, 840 kr per timme.

Pristillägg

Förvaring av containers i frostfritt magasin, där lagerutrymmet är begränsat. Utrymmet fördelas mellan samtliga värmelagringskunder.
Dygnshyra från första dagen, inkl. in- och uttransport magasin, 417 kr/TEU och dygn.
Vägning av container, VGM/SOLAS regelverk - föraviserat 460 kr per vägning.
Vägning av container, VGM/SOLAS regelverk - ej föraviserat 850 kr per vägning.

Administrativa tjänster

Fraktdokument, 355 kr/dokument.
Tulldokument, registrering av T1 (NCTS), 199 kr/dokument.
Fakturaavgift, 199 kr/faktura.

_________________________________________________________________________________

Om du som containerägare uppdrar åt oss att fakturera planhyror direkt till din kund, åligger det dig att garantera kundens likviditet. Som containerägare står du för kreditrisken. Lämna information om fakturamottagare till oss via EDI eller på denna sida.

 

PerFredman.jpg

Kontakta Per Fredman

Marknad och försäljning, vvd
Telefon: +46 8 550 237 66
Mejl: per.fredman@soeport.se