Södertälje Hamn

ODEC investerar i bränslehamnen

Nu bygger ODEC sin tredje cistern i Södertälje Hamns bränslehamn. Samtidigt planeras redan för en fjärde cistern då behovet av förvaringsutrymme för bioprodukter ökat kraftigt.

Vi har tidigare rapporterat om att ODEC bygger ut och investerar för framtiden. Bygget av den tredje och planeringen av den fjärde cisternen är nu i full gång. Det är ett resultat av den positiva utvecklingen som sker inom biobränslen. I augusti 2017 ska de nya cisternerna tas i drift.

Även i Södertälje Hamn märker man av den ökade efterfrågan på lagringsutrymme av flytande bulk. Satsningen på den utökade bränslehamnen är ett direkt svar på detta.

- Samarbetet med Södertälje Hamn har fungerat mycket bra och vi märker att de satsar stort på utveckling samtidigt som lagringsbolagens verksamhet blir allt större, säger Martin Oscarsson, vd ODEC Tankstorage.

Att ODEC ökar sin lagringskapacitet i Södertälje beror mest på att de riktat in sig på bioprodukter. Det har visat sig vara, av naturliga själ, en uppåtgående trend att förbrukare satsar på förnyelsebar energi. Därmed ökar lagringsbehovet av dessa produkter.

- Stängningarna av större bränslehamnar i Stockholm påverkar oss så klart. Men Södertäljes Hamns placering är också en stor bidragande faktor för att utöka vår lagringskapacitet där, avslutar Martin.

Om ODEC Tankstorage:
ODEC Tankstorage är ett privat oberoende lagringsföretag som har en lagringskapacitet på cirka 60 000 kubikmeter fördelat på tre terminaler i Göteborg, Helsingborg och Södertälje. Varje år omsätter de totalt cirka 100 000 kubikmeter bränsle.

« Tillbaka